جزئیات محصول

نوار کنترل


اخرین دستگاه در خط فراوری پسته نوار کنترل یا بازبین می باشد.

پسته ها در مرحله اخر وارد این دستگاه شده و پسته های نامرغوب و ... بوسیله اپراتور دستگاه جمع اوری می شوند.

آماده تحویل
قیمت: تماس بگیرید

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن