جزئیات محصول

تانکر سمپاش


جهت سمپاشی در مزارع کشاورزی استفاده میشود.

حجم و ظرفیتهای این دستگاه متفاوت و از 1000 الی 5000 لیترمی باشد.

آماده تحویل
قیمت: تماس بگیرید

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن