جزئیات محصول

دستگاه هیتر


تولید هوای گرم جهت رطوبت گیری وخشک کردن پسته بوسیله این دستگاه انجام می شود.هوای گرم تولید شده بوسیله ترموستات و بصورت اتوماتیک قابل کنترل می باشد.

برای خشک کردن پسته ها ،از واگن هم می توان استفاده کرد بدین ترتیب که واگنها در کنار هیتر قرار گرفته و بوسیله رابط هایی ، هوای گرم به واگن ها انتقال می یابد وعمل خشک شدن پسته ها صورت می گیرد.

آماده تحویل
قیمت: تماس بگیرید

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن