جزئیات محصول

دستگاه پوک گیر


این دستگاه با استفاده از عبور جریان هوا از یک کانال فلزی، کار جداسازی آشغال ، پسته های پوک و خرده خوشه ها را انجام می دهد .

دستگاه مجهز به دریچه متغیر تنظیم فشار هوا می باشد و در سه مدل M23 برای پسته های خشک و M30 و M43 جهت پسته ی تر تولید  و مورد استفاده قرار می گیرد. .

آماده تحویل
قیمت: تماس بگیرید

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن